Waardering vermindert stress. Na de corona-crisis waardering blijven geven.

Meer waardering, minder stress?

Het zijn stressvolle weken door het corona-virus en het valt me op dat er plotseling veel waardering is voor mensen. De afgelopen week hebben we zelfs met zijn allen geapplaudisseerd. We applaudisseerden voor alle zorgverleners om ze te bedanken voor al het werk dat ze nu verzetten onder moeilijke en zware omstandigheden. En er was nog meer applaus. De aanvoerders van alle eredivisieclubs applaudisseerden voor hun fans om ze een steuntje in de rug te geven en de atleten van Jumbo-Visma applaudisseerden voor supermarktmedewerkers.

In mijn werk als loopbaancoach kom ik nogal eens tegen dat mensen het gevoel hebben dat het niet gewaardeerd wordt wat ze doen. Ze horen het eigenlijk alleen als het niet (helemaal) goed is wat ze doen. Slecht voor het zelfvertrouwen, slecht ook voor de binding met de werkgever.

Laten we het waarderen van mensen meenemen uit deze periode! Laten we elkaar vaker een schouderklopje geven. En laten we vaker zeggen dat iets goed gedaan is. Laten we vaker positief reageren op wat er om ons heen gebeurt. De ander is er blij mee. En weet je wat? Je voelt je zelf ook beter als je waardering geeft.

Dus… iedereen die zich drie slagen in de rondte werkt als ouder, werknemer en docent… dank je wel voor al je inzet!

Waardering tegen stress